ULUSLARARASILAŞTIRMA YÖNETİMİ

Firmamız, yabancı ülkeler ile yürütülen iş hacminin ve yabancı ülkelere ihracatın arttırılması amacıyla uluslararası organizasyonlar düzenlemektedir. Aynı zamanda bu organizasyonlarda firmalara ve işbirliği kuruluşlarına hedef pazar araştırılmasının yapılması ve devlet destek süreçleri de yürütülmektedir.

B2B / Matchmaking

Yabancı ülke ekonomilerini sağlayan sektörlerde çalışmak isteyen Türk firmaları ve dernek, oda vb. iş birliği kuruluşlarının talepleri üzerine bu ülkelerde organizasyonlar ile ikili iş görüşmeleri ve sektörel firma hizmetleri verilmektedir. Amacımız Türkiye ile diğer ülkeler arasında iş adamlarının sadece tanışmasının sağlanması değil, ülkeler arasında iş hacminin artmasıdır. Katılımcı firmaların sektörüne ve yetkinliğine uygun olarak eşleştirmelerin yapıldığı organizasyonlarımızı ulusal ve uluslararası çözüm ortaklarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel Ticaret Heyeti Programı

Programın başlıca amacı ihracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımıdır. Bu amaçla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışındaki yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak yapılan dış ticaret organizasyonlarını gerçekleştirmekteyiz.

Ülke Alım Heyeti Programı

Yabancı Ülkelerden bir veya birden fazla sektöre yönelik olarak heyetlerinin araştırılması, firma eşleştirmesinin yapılması, ülkemizdeki organizasyonun sağlanması ve gerekli devlet destekleri sürecinin yürütülmesi bu program dahilinde gerçekleşmektedir.

Türkiye'de belirli bir sektörde faaliyet gösteren kuruluş, sektör birliği, ticaret odası veya meslek komiteleri yabancı ülkeye ilgili sektörde ihracat yapmak istediğinde ülkede bulunan toptancı ve alıcıların araştırılması, bu kişiler ile görüşmelerin yürütülmesi, sektör uygunluk araştırmasının yapılması ve bu alım heyetinin Türkiye'ye getirilerek gerekli organizasyonun sağlanması hizmetleri tarafımızca verilmektedir. Alım heyeti programlarının maliyetlerinin %75'e varan kısmı uygun koşullar sağlandığı taktir de Ekonomi Bakanlığı tarafından da karşılanmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Yurtdışından getirilen katılımcılara yönelik olarak verilen hizmetlerimiz:

  • Türkiye'nin ekonomik ve ticari potansiyeli hakkında detaylı bilgi verilmesi
  • Fuarlar ziyaret edilerek sektörler ve Türk ihraç ürünlerinin daha yakından tanınması
  • Türk firmalarıyla ikili görüşme organizasyonu yapılması
  • Sanayi bölgeleri (serbest bölgeler dahil) ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
  • Üretim tesislerinin yerinde incelenmesi
  • İlgili sanayi odaları ve meslek kuruluşları ile görüşmelerin yapılması