AR-GE VE PROJE YÖNETİMİ

arge ve proje yönetimi

Rekabetçi avantajının sağlanmasında yenilikçilik ve Ar-Ge en önemli iki unsurdur. Kobi veya büyük ölçekli şirketlerin sürdürebilirliğini sağlayacak olan Ar-Ge çalışmaları uzun dönemler sürmekte ve şirketleri mali kaynaklarını tüketmektedir.

ANC Danışmanlık çeşitli sektörlerde gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları ile şirketlerin; Ar-Ge süreç yönetimi, proje yönetim eğitimleri, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları kazanımı konularında stratejik Ar-Ge yapılandırmalarında destek olmaktadır.

Şirketlerin Ar-Ge yapılanmasında insan kaynağının da geliştirmesi, yaşayan etkin bir organizasyon yapısının oluşturulması için Re-Organizasyon çalışmaları sonrasında eğitimler öne plana çıkmaktadır. Yönetimsel ve teknik eğitimler içeren bu re-organizasyon sürecinin ulusal fon kaynakları ile desteklenmesi sağlanmaktadır.

Şirketlerin Ar-Ge Merkezi oluşumlarında; başvuru sürecinde bakanlığın taleplerine uygun olarak şirket bünyesinde değişimin sağlanması ve sonrasında sürdürülebilirliğin sağlanması müşterilerimiz ile ortak hedefimizdir.

Ar-Ge Merkezi Süreçleri

  • Ar-Ge Merkezi fizibilitesinin yapılması
  • Başvuru için yol haritası oluşturulması ve geliştirme çalışmaları
  • Ar-Ge Merkezi organizasyonunun kurulması
  • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması
  • Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması
  • Başvuru takibi ve gerekli revizyonların yapılması
  • Başvuru onayına müteakip izleme, değerlendirme, raporlama ve denetleme hizmetleri
  • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ve Proje Yönetim Eğitimleri