KOBİ DESTEKLERİ YÖNETİMİ

Türkiye’de, özellikle bölgemizde çoğunluğu oluşturan otomotiv, makine ve tekstil sanayilerinde büyük bir bölümünü KOBİler oluşturmaktadır. Rekabet koşulların da gelişimlerine destek olmak amacıyla kobilerin Ar-Ge, Pazarlama, İstihdam ve Kurumsal Gelişim vb. ihtiyaçlarının karşılanmasında ulusal ve uluslararası destek programlarında çerçevesinde yol haritası oluşturulmaktadır.

Çalışmanın yapıldığı kobi şirketinin öncelikleri doğrultusunda hazırlanan yol haritasında gelişim süreçleri destek programlarından yararlanmayı sağlayacak şekilde kurgulanarak süreç içeriklerine göre;

TÜBİTAK Destekleri
 • (1008) - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
 • (1512) - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
 • (1301) - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
 • (1501) - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • (1503) - Proje Pazarları Destekleme Programı
 • (1507) - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • (1511) - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • (1505) - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • (1509)- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
KOSGEB Destekleri
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • İşbirliği Güç birliği Destek Programı
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • Genel Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
Ekonomik Bakanlığı Destekleri
 • Pazar Araştırma ve Pazara Giriş Desteği
 • Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Desteği
 • Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
 • Yurt içi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi
 • Tasarım Destekleri
 • Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi
 • Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları
Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Sanayi Tezleri Programı (San- Tez)
 • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
 • Ar-Ge Ürünleri Pazarlama Destek Programı
Kobi destekleri yönetimi