Sektörel Kümelenme Yönetimi

İş birliği kuruluşlarının sektörel çalışmalarında ihtiyaç duyulan sektör yapılanma çalışmaları ve sektörün yeni pazarlara giriş stratejilerinin oluşturulmasında, ulusal ve uluslararası alanda rekabetçiliğin geliştirilmesinde katkı bulanacak programlar çerçevesinde katılımcı firmaların kamu desteklerinden yaralanması sağlanmaktadır. Bursa’da kümelenme çalışmalarını ilk başlatan ve başarı ile yürütmekte olan, işbirliği kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veren tek danışmanlık firmasıdır.

Küme Yönetimi

KÜMELENME YÖNETİMİ

 • Ortak stratejik planın hazırlanması
 • URGE projesinin yürütülmesi
 • Bakanlıklar nezdinde koordinasyonun sağlanması
 • Hedef ve plan gerçekleştirmelerin takibi ve raporlanması
 • Ortak stratejik planın hazırlanması
 • URGE projesinin yürütülmesi
 • Bakanlıklar nezdinde koordinasyonun sağlanması
 • Hedef ve plan gerçekleştirmelerin takibi ve raporlanması
 • Küme eylem planın hazırlanması
 • Kümenin resmiyetinin sağlanması
 • URGE proje başvurusunun yapılması
 • İhtiyaç analizi koordinasyonu
 • URGE küme raporlarının değerlendirilmesi ve paylaşım
 • Küme eylem planın hazırlanması
 • Kümenin resmiyetinin sağlanması
 • URGE proje başvurusunun yapılması
 • İhtiyaç analizi koordinasyonu
 • URGE küme raporlarının değerlendirilmesi ve paylaşım
 • Sektör seçiminde destek
 • Küme temel özelliklerinin belirlenmesi
 • Programın şirketlere tanıtılması
 • Çalışma Komitelerinin Oluşturulması
 • Sektör seçiminde destek
 • Küme temel özelliklerinin belirlenmesi
 • Programın şirketlere tanıtılması
 • Çalışma Komitelerinin Oluşturulması